Werkrelaties

Alleen kennis van wet- en regelgeving volstaat niet om op verantwoorde wijze in een ontslagzaak, een CAO-geschil of zelfs een loonsvordering te kunnen adviseren. Een goed oog op de werkelijkheid is een vereiste. Wat steekt erachter, wat is verborgen maar speelt wel mee. Kortweg: wie, wat, waarom.
De rechter mag knopen doorhakken. Wet is wet. De arbeidsrechtadvocaat zal streven naar een minnelijke regeling. neergelegd in een vaststellings-overeenkomst.

Verder is het van belang om posities goed te kunnen inschatten, met name de invloed die derden kunnen hebben op enig proces. Hoe zal de Arbo-arts bijvoorbeeld met situatieve arbeidsongeschiktheid of medische geheimhouding omgaan, hoe zal de fiscus een financiële regeling beoordelen?

Het arbeidsrecht ziet op de traditionele werkgever-werknemerverhouding. Marijn Dieleman spreekt daarom liever van het recht van de werkrelaties dat meer omvat, bijvoorbeeld de positie van de ZZP-er en de samenwerking in vennootschappelijk verband. Over deze onderwerpen is het laatste woord nog niet gezegd.