Vastgoed en bouw

Vastgoed 

Marijn Dieleman is lid van de Vereniging voor Vastgoed Juristen (VVJ).
Hij adviseert over problemen bij koop- en verkoop van onroerend goed en verzorgt overeenkomsten bij huur- en verhuur van woonruimte en bedrijfsruimte.

Marijn is bekend met het burenrecht en hij weet hoe overlastproblematiek aangepakt kan worden.

Ook in geschillen over verborgen gebreken bij koop (non-conformiteit) en over appartementen (Vereniging van Eigenaars) verleent Marijn Dieleman rechtsbijstand.

Bouwrecht

Bij een bouwproject zijn vaak meerdere partijen betrokken. Er kunnen problemen ontstaan tussen opdrachtgever en aannemer, maar ook tussen de aannemer en onderaannemers. Soms gaat het om bouwfouten, soms om de uitleg van de afspraken.
Bovendien kunnen ook omwonenden schade ondervinden van een bouwproject.

Marijn Dieleman verleent rechtsbijstand bij arbitragezaken, informeert u over bouw- sloop- en milieuvergunningen, bestemmingsplannen, welstand en wat nog meer komt kijken bij het ruimtelijk bouwrecht. Is voor de bouw een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk dan kan soms planschade gevorderd worden.