GGZ en recht

Marijn Dieleman is lid van de Vereniging van Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland (vPAN) en van de International Academy of Law and Mental Health (IALMH)

De Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WVGGZ) en de Wet Zorg  en Dwang (WZD) vormen een bijzonder onderdeel uit de praktijk: het recht van mensen die vanwege een psychische stoornis opgenomen moeten worden. Beide wetten zijn op 1 januari 2020 in werking getreden. Deze wetten zullen ongetwijfeld de praktijk gaan veranderen. Hoe weten we nog niet.
Recht en zorg, recht op zorg. Het leven in felle kleuren.

Ook voor andere vragen over geestelijke gezondheid en recht, bijvoorbeeld over wilsbekwaamheid, mentorschap, bewind of curatele, kunt u terecht bij Marijn Dieleman.