GGZ en recht

Marijn Dieleman is lid van de Vereniging van Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland (vPAN).

De Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WVGGZ) en de Wet Zorg  en Dwang (WZD) vormen een bijzonder onderdeel uit de praktijk: het recht van mensen die vanwege een psychische stoornis zorg nodig hebben of opgenomen moeten worden. Beide wetten zijn op 1 januari 2020 in werking getreden.
Recht en zorg, recht op zorg. Het leven in felle kleuren.

Ook voor andere vragen over geestelijke gezondheid en recht, bijvoorbeeld over wilsbekwaamheid, mentorschap, bewind of curatele, kunt u terecht bij Marijn Dieleman.